top of page

คำถามที่มักเจอ

เรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

ที่นี่ ต่างจากหลักสูตรสายคอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไปครับ เราเน้นหาความถนัดและความชอบของผู้เรียนเป็นราย ๆ ไป ผู้เรียนจะได้รับพื้นฐานและความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และจะเสริมทักษะที่ผู้เรียนถนัดเป็นราย ๆ ไป เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ชอบและถนัด อีกทั้งในการเรียนของเรา เราใช้แนวทางในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง นอกเหนือจากในตำรา ดังนั้นผู้เรียนจะได้รเรียนรู้การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะที่ได้ไปใช้กับงานจริงๆ

ไม่เคยเรียนคอมพิวเตอร์ จะเรียนได้หรือไม่?

ไม่มีปัญหา การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่เรื่องใหญ่ สำหรับเรา การมีคุณค่าในตัวเองคือการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นปัญหาในสังคมหรือในองค์กรต่าง ๆ แล้วสามารถมองหาแนวทางในการแก้ปัญหาโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลได้ จากนั้นจึงมองหาแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ ดังนั้นการมาเรียนที่นี่เสมือนกับการมาเริ่มใหม่ แค่ใจที่พร้อมที่จะพัฒนา เราพร้อมจะผลักดันให้ผู้เรียนไปถึงจุดหมาย แม้กระทั่งผู้เรียนที่ยังมองไม่เห็นเป้าหมาย เรายิ่งชอบในการที่จะค้นหาเส้นทางร่วมกัน

DISE ต่างจากหลักสูตรอื่นอย่างไร?

DISE มีแนวทางที่ชัดเจนว่า เราไม่หวังแค่ให้ผู้เรียนได้ใบปริญญา แต่หวังให้ทุกคนได้มีคุณค่าในตนเอง ให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้เห็นและเรียกไปทำงาน และด้วยแนวคิดนี้ เราจึงพยายามที่จะนำความรู้จากแหล่งต่าง ๆ นอกเหนือจากในห้องเรียน เราได้มองหาพันธมิตรทางวิชากรอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น บ. โทรคมนาคมแห่งชาติ, บ. Supermap จากประเทศจีน และอื่น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนของเราได้มีประสบการณืการทำงานร่วมกับ บ.มืออาชีพ อีกทั้งการดูแลผู้เรียนที่เราดูแลแแบบรายต่อราย พร้อมทั้งสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ดูแลกันแบบพี่น้อง

เด็กราชภัฏ จบแล้วจะได้งานจริงหรือ?

ชื่อเสียงของสถาบันสามารถเป็นตัวกำหนดอนาคตคุณได้ นี่คือเรื่องจริง มหาลัยชื่อดังสามารถพาคุณเข้าไปทำงานในบริษัทต่าง ๆ ได้ แต่ฝีมือของคุณต่างหากที่จะทำให้คุณทำงานที่นั่นได้นานหรือไม่นาน ที่ DISE เราไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อให้นักศึกษาของเราได้งานทำ แต่ต้องเป็นงานที่มำให้นักศึกษาของเราทำแล้วมีความสนุก ท้าทาย อยากทำงานนั้น ๆ ทุกวัน ดังนั้นเราจึงไม่กลัวว่าจะมีใครไม่ได้งานทำถ้าจบจากที่นี่ แต่เรากลัวการที่เด็กของเราได้งานไม่ตรงกับที่ชอบมากกว่า เพราะการที่ได้ทำงานที่เรารัก เราจะสามารถสร้างงานที่มีคุณภาพได้เสมอ 

c9880d31f2339844337428cac60359510_462069
bottom of page